BHP czyli skrót oznaczający bezpieczeństwo i higiena pracy jest to zbiór zasad, które dotyczą higienicznego oraz bezpiecznego wykonywania swojej pracy. Bezpieczeństwo jako termin jest różnie pojmowany w praktyce i dotyczy on z reguły kontrolowania zagrożeń jakie mogą wystąpić na danym stanowisku pracy. Organem kontrolującym przestrzeganie zasad BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy czyli tak zwany PIP. Ogólne wymagania dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zawarte w kodeksie pracy. W każdym przedsiębiorstwie nieuniknione jest sprawne zarządzanie zagadnieniami dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przedsiębiorstwa powinny być znakomicie zaopatrzone w środki przeciwpożarowe, ubrania robocze dla każdego pracownika adekwatne do rodzaju pracy oraz stanowiska na jakim jest zatrudniony pracownik oraz powinny przeprowadzać okresowe szkolenia z zakresu BHP. Artykuły BHP można zakupić przez internet wpisując w wyszukiwarce frazę Artykuły BHP sklep internetowy. W ten sposób możemy wybierać w szeregu ofert.