Budowanie hal magazynowych i budowa domów w województwie śląskim

Urbanistyka, przemysł i dogodne warunki mieszkaniowe na Śląsku

Śląsk jest stosunkowo małym województwem w naszym kraju. Nie zmienia to faktu, że jego łączna powierzchnia o wartości powyżej 12 000 km2 jest wystarczająco duża, aby w najbliższych latach pomieścić w swoim obszarze wszystkie planowane inwestycje, jakie mają się tu odbyć. Śląsk ma stać się najbardziej tętniącym życiem rejonem w Polsce, a może i nie tylko. Budowanie hal magazynowych oraz szeroko zakrojone powstawanie wielu różnorodnych firm sprzyja wzrostowi znaczenia Śląska na mapie naszego kraju. Śląsk to nie jedynie aglomeracja śląska, która odgrywa obecnie zdecydowanie największe znaczenie ekonomiczne i kulturowe, ale także tereny północne z Częstochową na czele oraz tereny południowe z malowniczymi terenami górskimi. Podczas, gdy główna lokalizacja terenów przemysłowych oraz zakładów pracy ma znajdować się w centrum Śląska, to tereny mieszkalne maja głównie znajdować się w przyległej okolicy. Budowa domów w województwie Śląskim odbywa się głównie w okolicznych terenach, co nie oznacza, że w aglomeracji nie powstają nowe osiedla mieszkaniowe.