Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe to nic innego jak wykonawstwo budynków mieszkalnych, a także obiektów użytkowych w postaci biurowców, hoteli, szkół, centrów handlowych czy szpitali. W przeciwieństwie do budownictwa liniowego, do którego zaliczyć można między innymi: drogi lub konstrukcje wodociągowe, w budownictwie kubaturowym najważniejszą rolę odgrywa objętość, czyli pojemność danych budynków. „Kubatura” oznacza bowiem sześcian i jest także miarą pojemności i objętości wyrażaną w metrach sześciennych. Dlatego też za przykład robót kubaturowych można uznać budowanie wykopów pod wszelkie fundamenty lub też wiadukty. Obok wielu zleceniodawców obiektów kubaturowych sporą grupę stanowią deweloperzy, którzy zlecają budowę nieruchomości po to, by sprzedać lub wynająć gotową posiadłość.
Kubaturze podlegają niemalże wszystkie elementy, wchodzące w skład konkretnej nieruchomości. Nie jest więc łatwo obliczyć dokładną wartość tzw. kubatury brutto budynku. Oprócz oczywistych zabudowań, w skład obliczeń wchodzą również: przejścia, prześwity, werandy, balkony czy tarasy. Jedynie niektóre elementy, takie jak na przykład schody zewnętrzne, rampy lub gzymsy, nie są brane pod uwagę przy obliczaniu owej jednostki.
W czasach współczesnych zarówno budownictwo kubaturowe, jak i liniowe, pełnią bardzo ważną, niezbędną wręcz, funkcję. Umożliwiły bowiem powstanie oraz stały rozwój cywilizacji. Bez ich wkładu nie istniałyby nieruchomości prywatne i publiczne, których brak lub nieużywanie dla większości ludzi byłoby dziś nie do pomyślenia.