Kategorie obiektów budowlanych

Budownictwo przemysłowe polega na zabudowie przestrzennej hal produkcyjnych o dużej wielkości. Spora powierzchnia potrzebna jest do poprawnego przeprowadzania poszczególnych procesów produkcyjnych i technologicznych. Z tego względu hale przemysłowe powinny charakteryzować się dużą rozpiętością i wysokością. Dzięki temu można wygospodarować znaczną przestrzeń użytkową.
Oprócz hal produkcyjnych, do najpopularniejszych obiektów przemysłowych należą np.: warsztaty, magazyny, składowiska, kominy, budynki administracyjne i socjalne, a także obiekty energetyczne, rolnicze, zakłady gastronomiczne, hotele lub też stacje benzynowe.
Budownictwo miejskie natomiast, w odróżnieniu od przemysłowego, przeznaczone jest w sporej części do celów mieszkalnych. Są to np. domy jednorodzinne, wielorodzinne czy też zbiorowe. Kolejna grupa obiektów miejskich pełni zaś funkcje usługowe. Wśród nich znajdują się np.: biurowce, szkoły lub szpitale.
Zarówno budownictwo przemysłowe, jak i miejskie, nie pozostaje jedyną gałęzią architektury, wyodrębnioną ze względu na przeznaczenie danej nieruchomości. Istnieją również m.in.: budownictwo komunikacyjne (drogi, mosty) oraz wodne (falochrony, latarnie morskie, mola, zapory wodne itp.). Wszystkie dziedziny wzajemnie się uzupełniają. Funkcjonowanie każdej z nich byłoby zapewne niemożliwe bez ingerencji pozostałych. Warto również dodać, że niemal wszystkie budynki zalicza się do grupy obiektów nadziemnych, w przeciwieństwie do obiektów podziemnych oraz szlaków kolejowych, które należą do obiektów naziemnych.