Zastanawiałeś się zapewne nieraz czy istnieje możliwość zabudowy każdej działki, co właściwie oznaczają pojęcia: „działka budowlana”, „działka rolna”. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż w obecnym stanie prawnym brak jest legalnej definicji tych pojęć.
Aby w ogóle możliwa była zabudowa nieruchomości gruntowej musi mieć ona odpowiednie przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jakie to ma być przeznaczenie – zapytasz. Otóż wszystko zależy od konkretnego planu miejscowego. Niektóre plany (zwłaszcza te na wsi) dopuszczają możliwość zabudowy działki rolnej (często dany obszar w planie nazwany jest: „tereny upraw polowych z zabudową zagrodową”). Z kolei inne plany mogą nie dopuszczać zabudowy nieruchomości rolnej. A co jeśli w gminie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Wtedy – aby móc zabudować nieruchomość konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze jest możliwość otrzymania takiej decyzji.