Różnego rodzaju architektura towarzyszy nam odkąd ludzie zaczęli tworzyć pierwsze cywilizacje. W miarę upływu czasu, w kolejnych wiekach postawały coraz to nowe style i technologie budowy. Oczywiście nasze obecne budownictwo w XXI wieku jest bardzo zaawansowana pod tym względem. Jednakże wiele budowli starożytnych ciągle budzi nasz podziw, zaś ich wykonania nie powstydziliby się chyba również żaden współczesny architekt, czy budowniczy. Mało tego, tak zaawansowana architektura powstawała bez użycia wielu współcześnie dostępnych narzędzi, takich, jak choćby różnego rodzaju systemy komputerowe wspomagające projektowanie i obliczenia.

Piramidy egipskie, miasta starożytnej Grecji i Rzymu, ich świątynie czy akwedukty, albo też budowle średniowieczne, jak gotyckie katedry, to prawdziwe perełki budownictwa, a niejednokrotnie również prawdziwe dzieła sztuki. Dawna architektura wciąż zachwyca i budzi podziw dla jej twórców, którzy nie posiadając takich narzędzi i technologii jak obecnie byli w stanie tworzyć nieraz naprawdę monumentalne budowle, które doskonale spełniały swoja funkcję, a do tego przetrwały do dzisiaj.