Wśród wielu rozwiązań, jakie można zastosować w firmie w celu minimalizacji kosztów, jest wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur. Praktycznie niezależnie od wielkości firmy, zastosowanie tego rozwiązania przyniesie już dodatni skutek finansowy, a im większa firma i im więcej wystawia i otrzymuje faktur, tym ten zysk proporcjonalnie rośnie. Szczególnie duże i rozbudowane firmy, o wielu poziomach zarządzania lub licznych oddziałach rozsianych w różnych miejscach kraju powinny poważnie pomyśleć o takim rozwiązaniu.
Elektroniczny obieg faktur pozwala zaoszczędzić na procesie transportu i przekazywania dokumentów pomiędzy rożnymi działami czy pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Zdigitalizowanie tych dokumentów to także minimalizacja popełnienia błędów oraz zgubienia istotnych dokumentów. Po wprowadzeniu faktu i dokumentów do systemu elektronicznych faktur momentalnie dostęp do nich uzyskują wszyscy upoważnieni pracownicy. W rezultacie elektroniczny obieg faktur to także oszczędność poprzez redukcję czasu spędzonego na procesie przesyłania faktur.